Què és y perquè és tant important la usabilitat en una web?

Disseny web Dilluns 03-12-2018
Què és y perquè és tant important la usabilitat en una web? usabilidad-web

Què és y perquè és tant important la usabilitat en una web?


Usabilitat és un concepte molt comú en el desenvolupament web i, en general, a la creació de qualsevol producte digital com aplicacions per a dispositius mòbils o altres dispositius i eines o plataformes digitals de tot tipus.

Però, la definició d'usabilitat sol ser molt àmplia. En realitat usabilitat és qualsevol tècnica o estratègia que permeti millorar el producte i agregar-li un valor afegit per a l'usuari.

Això no vol dir que qualsevol factor que influeix en la usabilitat serà percebut per l'usuari com un element significatiu que influeixi en la seva percepció favorable del producte. És clar que la usabilitat no sempre serà apreciable des del punt de vista de l'usuari, però sí per dades objectives de comportament.

Però quines són les aportacions més recognoscibles per millorar la usabilitat d'una web i inferir directament en l'experiència de l'usuari?

Definició d’objetius


Un web no és més que un mitjà per aconseguir un fi. Bé sigui millorar la imatge corporativa, informar a l'usuari, atraure visitants, aconseguir clients potencials, vendre directament o altre objectiu, és clar que una web ha d'estar sempre enfocada a un objectiu clar i definit.

Quan parlem de l'objectiu del web no hem de caure en la "trampa" de considerar només l'objectiu de l'empresa per a aquesta web, ja que l'usuari quan accedeix a una pàgina web també ho fa amb un pretext, per alguna inquietud. I conèixer la fi de l'usuari a la teva web és encara més important, consisteix a conèixer l'usuari.

Tots els elements que componen la web ha d'orientar cap a aquests objectius. Si vols que la teva web generi els resultats esperats hauràs d'oferir a l'usuari el que busca i dirigir-lo cap al teu objectiu. La finalitat de la web ha de ser conegut per tots els membres de l'equip involucrats en el desenvolupament del web per mantenir una consonància general.

Jerarquia de la informació


Quan ja hem definit l'objectiu, la següent part important d'usabilitat web serà recopilar tot el contingut que inicialment es planteja mostrar a la web. Amb això, haurem de saber si aquest contingut està alineat amb els objectius, si sobra o falta algun element i, finalment, organitzar-ho tot segons la seva importància per a la web i la seva fi.

Això és jerarquitzar: donar-li valor a cada secció. Separar les seccions rellevants de les irrellevants, posar en primer lloc el contingut important i eliminar, si cal, o relegar a un segon pla el contingut de menor rellevància estratègica.

Estructura web


Quan tot el web està organitzada segons la seva rellevància, s'ha definit el contingut i els elements que componen cada secció (almenys en la seva essència més bàsica), es defineix l'estructura del web.

Quan l'estructura general està definida és el moment de començar a posar ordre en totes les seccions. Això vol dir organitzar els elements de cada pàgina (imatges, títols, textos, botons, icones ...). Començarem per la pàgina d'inici, i seguirem per totes aquelles pàgines que siguin rellevants i complexes, les que aglutinen més elements, per deixar pel final les pàgines "secundàries".

Navegabilidad


La navegabilitat és el concepte que engloba totes aquelles accions necessàries per ajudar l'usuari a saber on és i dirigir-lo cap a altres parts del web de forma natural. Evidentment, una bona navegabilitat és la que dirigeix ​​a l'usuari cap a l'objectiu: comprar un producte, llegir un article, sol·licitar una demostració, contacte comercial, etc.

Fins aquest punt, el web encara està plantejada des d'un punt de vista funcional. És a dir, per ara s'ha desenvolupat tot el que és competència de la "interfície de l'usuari" o, per les sigles en anglès el "UI". Hem creat un producte que cobreix les necessitats de l'usuari i s'enfoca a aconseguir un fi.

En aquest punt, comença una altra tasca de disseny que consisteix a partir del que s'ha definit per donar-li una harmonia general a la web en funció de la imatge corporativa, d'una banda, i l'aspecte visual que farà aquest efecte "wow" en l'usuari acompanyant al llarg de la seva visita a la web, cap a la fi que esperem obtenir, d'altra banda. Però aquest tema el deixarem per a una altra ocasió ...

Resultat d’una correcta aplicació


Evidentment, quan les coses es preparen seguint una base sòlida s'obtenen determinats beneficis que, ho sembli o no, generen un efecte positiu en la consecució d'objectius a més d'altres assumptes com el posicionament en cercadors (SEO). Aquests són:

Millora de la taxa de conversió:

La taxa de conversió és el percentatge d'usuaris que realitzen una acció respecte al total d'usuaris que visiten la web. Normalment aquesta taxa es mesura en funció d'un objectiu. Sembla evident que si hem fet un plantejament pel que fa a la usabilitat i la fi de la web, aquesta taxa serà més gran del que seria si això no hagués passat.

Millora la interacció

La interacció en un web es pot mesurar de diverses formes, una d'elles és el CTR, per les seves sigles en anglès "Click Through Rate", és la taxa de clics sobre qualsevol element.

A la web, el CTR són tots aquells elements que redirigeixen a un altre lloc com els botons cap a una altra secció. Per exemple, el botó de "comprar producte" o "contactar" són exemples clar d'accions interaccions que dirigeixen a l'usuari cap a un objectiu però són suposen una consecució en si mateixa de l'objectiu, són passos intermedis.

Millora el temps mitjà per pàgina

Si la usabilitat consisteix, en part, a oferir a l'usuari el que està buscant i generar interès o atracció cap a la marca / producte que s'ofereix; un efecte clar serà la retenció de l'usuari durant més temps a la pàgina.

Això es pot traduir en més temps per captivar a l'usuari i conduir-lo cap a l'objectiu final, tindràs més possibilitats de fer que l'usuari generi interaccions que li portin a l'objectiu fixat.

Reducció de la taxa de rebot

La taxa de rebot és el percentatge que informa sobre la quantitat d'usuaris que entren al web i marxen sense generar cap tipus d'acció, respecte al total d'usuaris que accedeix al web.

Malgrat que un usuari accedeix a una web amb un aparent interès el que se li ofereix, captar la seva atenció des del primer moment és clau. La primera impressió serà sempre decisiva per captivar a l'usuari i retenir-lo, ajudar-lo a interactuar amb la web i mostrar-li el camí cap a l'objectiu comú.

Més ingressos (directes en venda on-line)

Al final tot es resumeix en el benefici que la majoria desitja, més ingressos. Millorar en tots els aspectes anteriors té com a conseqüència un increment dels ingressos esperats, ja que posar-li les coses fàcils a l'usuari convertirà millor, fet que permetrà ampliar els ingressos generats a la web.

En web de venda en línia aquest benefici és clar i tangible, però ... Suposo que si el teu objectiu en la web és més intangible, creuràs que això no passarà. Res més enllà de la realitat, una millora en qualsevol d'aquests factors repercuteix en els ingressos, ja que si hi ha més visites, els usuaris interactuen més, estan més temps al teu web o realitzen més interacció amb la marca, generarà més oportunitats per obtenir vendes futures.

Així doncs, usabilitat és un concepte que, com hem vist en durant aquest article, va més enllà del que pugui semblar en principi. I per això, caldrà tenir-ho en compte abans de realitzar una web i acudir a professionals que puguin assessorar-te en aquest procés per establir les bases d'una web alineada als objectius.

  • TAGS: