CCI Pirineus Med - Disseny de pàgines web

CCI Pirineus Med neix com associació de les Cambres de Comerç d’Andorra, Girona, Lleida i Perpinyà i té com a objectiu impulsar la cooperació transfronterera entre aquests territoris. I des de la Cambra de Comerç de Lleida ens van oferir la possibilitat, previ concurs amb altres agències web de Girona i França, de dissenyar la seva imatge corporativa i la pàgina web. El resultat del posterior i  intens treball entre les quatre cambres involucrades i Axon és la plataforma digital de les Cambres de Comerç i Indústria Pirineus-Mediterrani.

A nivell tècnic, aquesta pàgina web està maquetada amb bootstrap, un framework de maquetació que agilitza l’aplicació del disseny responsiu: divideix la interfície en 12 parts horitzontals i les va redistribuint segons el disseny i el dispositiu amb el qual es visualitza -ordinador de sobretaula, portàtil, tablet o smartphone-. Aquest sistema és molt recomanable per webs amb estructures senzilles i quadriculades.

veure pàgina web