Museu J.Trepat - Disseny de pàgines web

EL Museu de la Mecanització Agrària J. Trepat és un museu de nova creació a Tàrrega. Els responsables del projecte ens van encarregar el disseny de la imatge corporativa, disseny gràfic i la creació del la pàgina web del museu. Els requisits per part de J.Trepat era crear un web d'aspecte 2.0 però mantenint el seu caràcter agrícola i industrial.

Axon va crear un disseny gràfic d'aspecte 2.0, sobri, minimalista i un pèl rústic, gràcies a l'ús d'una estructura ben organitzada sobre mòduls, i un ús adequat de la tipografia, imatges d'època i textures. També hem programat una editora de continguts amb la finalitat de que els responsables del Museu Trepat puguin actualitzar els continguts del Club Trepat, Actualitat, Sala de Premsa i Publicacions.

veure pàgina web