Nutricor - Disseny de pàgines web

Nutricor és una empresa de veterinaris i nutròlegs especialitzada en alimentació animal en el món ramader. La nostra tasca va ser passar l’antic web (realitzat en Flash) a llenguatge HTML, redissenyant la pàgina web.

La singularitat, o millor dit, la problemàtica de Flash era que el web no indexava el seu contingut, i alhora era difícil trobar la pàgina web mitjançant recerques des de navegadors web. Tampoc es podia consultar des d’iPhone o iPad per què aquests no reprodueixen contingut Flash. El primer pas consistia en realizar un prototipatge web per tal d’estructurar el contingut i tot seguit el redisseny gràfic; sempre pensant en una estructura semàntica del codi, que permetés una millor i ràpida indexació web. També vam apostar per utilitzar imatges representatives de certs animals, així donaríem un caire més atractiu i que alhora faria que el professional ramader es sentís més proper i còmode. Concebre un web d’aquest tipus sense imatges, implicaria un resultat de pàgina web avorrida i escassa de caràcter.

veure pàgina web