Maquinària agrícola Segues - Disseny de pàgines web

Recentment i coincidint amb la Fira de Sant Miquel de Lleida hem presentat el web de l'empresa productora i comercialitzadora de maquinària agrícola i maquinària de serveis Segués ubicada a Sant Ramon, a La Segarra de Lleida. La creació web es basa en uns continguts estructurats a través d'un disseny establert a partir d'un briefing i un estudi d'usabilitat establerts pels responsables d'Axon i de l'empresa Segués. L'objectiu del web és internacionalitzar la comercialització de la maquinària que produeixen, gràcies a la gestió i el recolzament dels Fons Europeu de Desenvolupament Regional. El web està traduït, a més del castellà com a idioma principal, al català, anglès i francès.

Apart del frontend, hem realitzat la programació i implementació d'un backend o gestor de continguts que permet als responsable de Segués gestionar el catàleg de maquinària, els articles d'actualitat i l'slider de productes destacats. També permet la integració amb les xarxes socials com son Facebook, Linkedin i Youtube.

veure pàgina web