Sosteca Solucions i Serveis - Disseny de pàgines web

L'agència de disseny Axon hem creat el web corporatiu de l' empresa Sosteca, recent creada, dedicada a les solucions i serveis tecnològics. Els serveis que ofereixen són: espais en datacenters, equipaments, serveis gestionats, serveis icloud, outsourcing, consultoría, software factory, packs d'empresa digital, gestors de fluxes de treball i innovació. Sosteca està ubicada al Parc Científic de Gardeny de Lleida i a l'Hospitalet de Llobregat.

Per crear la pàgina web hem fet un prototipatge, estudi d'usabilitat, disseny personalitzat, maquetació en HTML5 i CSS3 i programació amb PHP i base de dades MySQL utilitzant el framework de Synfony. Hem tingut especial cura amb la validació w3c (World Wide Web Consortium) que valida la maquetació HTML, XHTML i CSS3. També hem optimitzat la velocitat de càrrega i l'accessabilitat. A més de la implementació web, també hem creat la imatge corporativa.

veure pàgina web