Aplicació de vinils Teleadhesivo - Disseny de pàgines web

Aplicació de vinils que recull els dibuixos en vinil o en mapa de bits (si es tracta de murals) de la base de dades, per mostrar-los en pantalla i canviar totes les seves propietats. L'aplicació de vinils permet canviar el color, reflectir, canviar el color de fons, mides, preus, quantitat... Teleadhesivo ® Banner Imatge S.L., Osca.

L'aplicació ha sigut creada mitjançant Flash Actionscript 2.0 i XML. Es va programar un modul Actionscript per a implementar-lo sobre la pròpia botiga on-line que ja estava operativa amb llenguatge ASP de Microsoft.

veure pàgina web