Web corporatiu Ariéstolas - Disseny de pàgines web

El grup empresarial format per les empreses Ariéstolas Crops, Amaeton, Liven Agro i Quality Corn ha confiat en Axon per la creació del seu web corporatiu. L'objectiu és mostrar els serveis que ofereixen: gestió de finques pròpies, servei integral per a agricultors (centralització, expertinsing, suministrament de llavors, abonos i fitosanitaris), sel·lecció i emmagatzematge de gra i en especial producció de derivats de blat de moro a través del molí amb tecnologia d'última generació situat a Ariéstolas, prop de Monzón i a 40 Km de Lleida.

Tot i que els usuaris potencials d'aquest web són professionals, per tal d'arribar al màxim nombre d'usuaris de la manera més clara i funcional possible, hem realitzat un disseny adaptat a cada tipus de dispositiu: ordinadors de sobretaula, tauletes i smartphones tipus iphone/android. Per tal de crear l'adaptació a diferents tamanys de pantalla d'una manera subtil, hem utilitzat el sistema de maquetació Bootstrap, creat per Google. Pel que fa a la navegació, utilitzem un sistema similar a Parallax, creant un microsite per cadascuna de les empreses del grup. 
Com a valor afegit, també hem creat un apartat genèric anomenat "Sinergia empresarial" que de manera resumida i molt visual vol exemplificar tot el procés productiu, des de la preparació del terrens y fins la comercialització del producte final. Per recolzar tota aquesta informació corporativa, també hem creat una zona de notícies i una zona multimèdia.

veure pàgina web