Besora Palou, conseller Personal - Disseny de pàgines web

El Jordi Besora, és conseller personal i es dedica al coaching, les auditories, el benckmarking, la seleccio de personal, etc. i tenia la necessitat de crear un web visual i lleuger per a presentar els seus serveis i les seves tasques.

Es va incorporar àudio en off a les seves descripcions de texte i es van crear il·lustracions 3D per a acompanyar de forma gràfica algunes seccions. Aquest projecte va ser una colaboració amb l'agència de disseny De Pasta de Moniato. Projecte Flash Actionscript 2.0 i XML.

veure pàgina web