Web corporativa Smartyplanet - Disseny de pàgines web

Una vegada creada l'aplicació SmartyPlanet, hem realitzat també la seva pàgina web corporativa. Aquest web ens mostra les aplicacions verticals que ofereix SmartyPlanet, on es detallen les seves propietats. Hem creat també un seguit d'infografies simples per a fer més entenedor el producte, ja que es tracta d'un producte molt tècnic i innovador que fins i tot pot costar d'entendre si no s'esta molt al dia amb la tecnologia.

Aquesta pàgina web ha sigut preparada per a poder-se visualitzar des de qualsevol dispositiu, hem creat un disseny "responsive" o sensible, on el seu contingut es mostra de forma diferent segons el dispositiu (tablets, smartphones i pantalles d'ordinador).

veure pàgina web