Pàgina web Subirós - Disseny de pàgines web

Representacions Artístiques Subirós disposava d'un web corporatiu maquetat amb Flash ActionScript creat per Axon. Degut a la negativa d'Apple a utilitzar el plug-in de Flash a l'Iphone i l'Ipad, vam remaquetar el web per poder arribar a tots els dispositius que gaudeixen de connexió a internet.

Vam fer una remaquetació de tota la pàgina web mantenint el seu disseny original, la maquetació es va crear mitjançant Xhtml i Css 2.0. Vam considerar la possiblitat de maquetar en HTML5, però ho vam descartar per algunes incompatibilitats amb alguns navegadors.

veure pàgina web