Smarty Planet - Imatge corporativa

Disseny de la imatge corporativa global d'Smarty Planet, una xarxa de sensors inalàmbrics per a Smart Cities. Inclou el disseny corporatiu d'Smarty Planet i el disseny dels logotips dels diferents tipus de sensors:

SmartySnow: solucions sensorials específiques per al sector hivernal

SmartyRiver: Sistema d'Alerta Temprana (SAT) per controlar caudals de riu. Gestiona riscos d'inundació i és una eina clau en la Gestió de Riscos Naturals

SmartyBiomass: solució complerta per al telecontrol d'instal·lacions de biomassa