Cassia - Imatge corporativa

Disseny de l'imagotipus i l'anagrama per Cassia, alimentació natural per a gossos i gats.