Ajuntament de Torrefarrera - Imatge corporativa

Recentment hem creat la imatge corporativa de l’Ajuntament de Torrefarrera. Aquest, necessitava posar fil a l’agulla en la creació i millora de la seva antiga imatge corporativa, que disposava d’elements que provenien de l’antiga heràldica i que actualment ja quedaven desfassats en certs aspectes per tant, l'objectiu del redisseny ha sigut definir i homogeneitzar les seves aplicacions;
Hem generat unes aplicacions en reducció minima fàcil de reproduïr i aplicar en impressions reduïdes. Des d’Axon hem proposat una una definició de colors, així com les pròpies aplicacions de la papereria: paper de carta, sobre americà, invitacions, carpetes, targetes, documents digitals i les firmes electròniques d’e-mail per al personal del consistori.

La nova imatge corporativa consta de dos elements principals i un de secundari que els acompanya:

El primer és el pictograma: Quan anomenem “pictograma” ens referim a la icona, que simbolitza la “Torre”, que temps enrera va definir el nom de la vila, i els “camps” o l’agricultura, que fins a dia d’avui han sigut el motor de creixement de Torrefarrera. La torre ve acompanyada d’un camp representat amb fileres, donant a entendre un entorn rural provinent del món de la pagesia. El pictograma havia de representar solidesa i serietat, i per tant se li ha donat aquesta forma de romboide amb elements gruixuts i colors blaus amb variacions tonals.

El segon és l’anagrama: S’ha creat a partir d’una tipografia molt llegible i sòlida que fós capaç de conviure acompanyada del pictograma, sense que aquest perdés protagonisme.