Imatge corporativa Torrefarrera - Imatge corporativa

L'Ajuntament de Torrefarrera ens ha confiat la creació de la seva marca promocional del municipi. Aquesta imatge corporativa de promoció té dos objectius essencials: per una banda, potenciar el polígon industrial atraient noves empreses i consolidant les ja presents i, per una altra, atreure nous residents i integrar plenament els que ja hi ha en la vida del poble. Per complir-los, l’equip de Govern s’ha marcat un pla de treball que comença amb aquesta nova imatge que coordinarà totes les actuacions per la comunicació i la promoció del municipi.

L’Ajuntament, al llarg dels propers anys, durà a terme diferents accions i campanyes de comunicació per posar Torrefarrera en el mapa com el millor lloc per viure i per fer-hi negocis. Latorre ha indicat “tenim una excel·lent matèria primera, la qualitat, tant qualitat de vida, com qualitat d’espai industrial, només ens falta comunicar-ho”. L’Alcalde Torrefarrera ha destacat que “el nostre poble es troba en un lloc privilegiat, envoltat de natura, molt ben comunicat, és dinàmic, amb un moviment associatiu molt actiu, vital, humà, que conserva els avantatges dels petits nuclis, accessible és, en definitiva una gran inversió de futur tant per a projectes personals, de vida, com empresarials

La imatge corporativa consta d'un imagotipus amb eslògan, que podem dividir en 3 parts:

El primer és el pictograma: (la icona) que ve a simbolitzar un seguit de persones formant un grup i que representen la cohesió del poble.
El pictograma havia de representar un cert dinamisme, i per tant se li ha donat aquesta forma circular amb els elements a dins. Els colors venen lligats per les arrels del municipi, Torrefarrera és una localitat que ha crescut gràcies al món agrícola i en particular al sector de la fruita, per tant, d'aquí venen els colors vius que ens mostra el pictograma.
El segon és l'anagrama: TORREFARRERA, s'ha creat a partir d'una tipografia molt llegible i a la que se li ha incorporat una lligadura entre la F i la A. El motiu de la lligadura és que el nom TORREFARRERA pot arribar a interpretar-se un pèl llarg, i contant cada lletra i sumant-li els espais en blanc entre elles, fa l'efecte d'un element llarg amb certa repetició de caràcters… llavors es crea una lligadura intermitja per a trencar aquest efecte visual de repetició.
el tercer és l'eslògan: creiem convenient crear-lo a mà alçada, com si el propi missatge hagués estat escrit per una persona. D'aquesta manera li donem un protagonisme especial, fent el missatge més proper per al receptor.