JVS - Imatge corporativa

Disseny del logo de l'empresa d'Instal·lacions elèctriques de Lleida JVS. Maquetació de les aplicacions: paper de carta, sobres, carpetes i targetes.