Logo restaurant La Boscana - Imatge corporativa

Disseny del logo del Restaurant La Boscana. Vam fusionar la idea de bosc i arbres amb tres elements indispensables en un restaurant: ganivet, forquilla i cullera.