usabilitat pàgines web

Usabilitat web

La usabilitat fa referència a la rapidesa i a la facilitat que les persones porten a terme les seves tasques. Una interficie de navegació es considera fàcil d’aprendre i usar en base al temps que necessita un usuari per a arribar a l’objectiu.

servei usabilitat web

La nostra tasca és guiar a l’usuari mitjançant estructures i elements visuals.

  1. Ens enfoquem en l’usuari
  2. Facilitem un disseny i una navegació simple i entenedora
  3. Creem jerarquies visuals, convencions i evitem textos prescindibles
  4. Aplicacions fàcils d’aprendre i d’utilitzar
  5. Coneixem les noves tecnologies i els criteris en disseny de continguts
  6. Dissenyem estructures visuals que guien als usuaris
  7. Flexibilitzem l’eficiència d’ús
  8. Aportem ajuda i documentació