comunicacio.alt.capsalera

Comunicació visual

És un mitjà de transmissió de missatges, on hi intervé l’emisor, el receptor, el propi missatge i la difussió i recepció del mateix de forma visual. S’elabora i es difon el que es vol transmetre, executant-ho amb efectivitat.

servei comunicació visual

La comunicació visual se serveix progressivament de formes, tipografies, colors, i altres elements amb la finalitat de transmetre la personalitat de l’empresa o producte, per tant, ha de guardar relació amb la pròpia imatge corporativa de l’empresa. La comunicació visual es forma de l’expressivitat, i es pot reconèixer amb diversos formats:
Tot el que fa una organització ha de ser una afirmació de la seva identitat. Tots els productes, serveis o esdeveniments han de projectar la seva missió, visió i valors. Els elements que utilitzi una organització han de mantenir i mostrar aquestes manifestacions d’identitat pròpia.

  1. Disseny i maquetació editorial
  2. Catàleg de productes
  3. Fulletons de presentació
  4. Cartelleria en opis
  5. Embalatges o packaging